I vy a vaše děti se mohou zapojit každé pondělí ve dvou časových blocích dle věkové kategorie do cvičení, kde se pomocí Montessori prvků procvičuje psychomotorický a senzomotorický vývoj dětí, jejich socializace a spolupráce s dětmi a rodiči. Pokud máte zájem, máme ještě volná místa. Je potřeba se přihlásit na tel.: 775 147 332. Další info ve facebookové skupině.